Droga do mieszkania w Willi Kaskada

Akceptacja kryteriów formalnych, warunków udziału w spółce oraz zasad finansowania kosztów budowy wybranego mieszkania w Willi Kaskada.

Ustalenie wysokości kapitału zakładowego i wniesienie udziału na koszty przygotowania umowy oraz rejestracji spółki.

Objęcie udziałów przez partnerów spółki – przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych oraz Partnera publicznego (jeżeli udziałowcy zdecydują o powołaniu spółki w formule PPP)

Powołanie zarządu spółki i ustalenie warunków finansowania projektu przez partnerów  spółki, korzystających z finansowania budowy kredytami hipotecznymi.

Podpisanie umowy deweloperskiej ze spółką Willa Kaskada, na kupno wybranego mieszkania i wniesienia przedpłaty (zadatku) na poczet udziału w prawach do działki.(W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, wysokość zadatku stanowić będzie, wymagany przez bank, udział własny).

Regulowanie należności za budowę, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Końcowe rozliczenie należności za wybrane mieszkanie.
Zniesienie współwłasności i wyodrębnienie własności wybranego lokalu.
Likwidacja spółki i powołanie wspólnoty.

Objęcie udziałów przez partnerów spółki – przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych oraz Partnera publicznego (jeżeli udziałowcy zdecydują o powołaniu spółki w formule PPP)

Powołanie zarządu spółki i ustalenie warunków finansowania projektu przez partnerów  spółki, korzystających z finansowania budowy kredytami hipotecznymi.

Podpisanie umowy deweloperskiej ze spółką Willa Kaskada, na kupno wybranego mieszkania i wniesienia przedpłaty (zadatku) na poczet udziału w prawach do działki. (W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, wysokość zadatku stanowić będzie, wymagany przez bank, udział własny).

Regulowanie należności za budowę, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Końcowe rozliczenie należności za wybrane mieszkanie.
Zniesienie współwłasności i wyodrębnienie własności wybranego lokalu.
Likwidacja spółki i powołanie wspólnoty

Akceptacja kryteriów formalnych, warunków udziału w spółce oraz zasad finansowania kosztów budowy wybranego mieszkania w Willi Kaskada.

Ustalenie wysokości kapitału zakładowego i wniesienie udziału na koszty przygotowania umowy oraz rejestracji spółki.

Objęcie udziałów przez partnerów spółki – przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych oraz Partnera publicznego (jeżeli udziałowcy zdecydują o powołaniu spółki w formule PPP)

Powołanie zarządu spółki i ustalenie warunków finansowania projektu przez partnerów  spółki, korzystających z finansowania budowy kredytami hipotecznymi.

Podpisanie umowy deweloperskiej ze spółką Willa Kaskada, na kupno wybranego mieszkania i wniesienia przedpłaty (zadatku) na poczet udziału w prawach do działki.(W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, wysokość zadatku stanowić będzie, wymagany przez bank, udział własny).

Regulowanie należności za budowę, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Końcowe rozliczenie należności za wybrane mieszkanie.
Zniesienie współwłasności i wyodrębnienie własności wybranego lokalu.
Likwidacja spółki i powołanie wspólnoty.