Przyjęcie deklaracji wstępnej o posiadaniu źródła finansowania lub spełnianiu warunków, na uzyskanie kredytu hipotecznego w tym posiadania środków na udział własny wymagany przez bank.

Powołanie spółki celowej Willa Kaskada sp. z o.o. 

Akceptacja kryteriów formalnych, warunków udziału w spółce oraz zasad finansowania kosztów budowy wybranego mieszkania w Willi Kaskada.

Objęcie udziałów przez partnerów spółki – przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych.

Powołanie zarządu spółki i ustalenie warunków finansowania projektu przez partnerów  spółki, korzystających z finansowania budowy kredytami hipotecznymi.

Podpisanie umowy deweloperskiej ze spółką Willa Kaskada, na kupno wybranego mieszkania i wniesienia przedpłaty (zadatku) na poczet udziału w prawach do działki. (W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, wysokość zadatku stanowić będzie, wymagany przez bank, udział własny).

Regulowanie należności za budowę, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Końcowe rozliczenie należności za wybrane mieszkanie.
Zniesienie współwłasności i wyodrębnienie własności wybranego lokalu.
Likwidacja spółki i powołanie wspólnoty.


Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailem:
biuro@willakaskada.waw.pl lub tel. 795 659 001