Droga do mieszkania w Willi Kaskada

Akceptacja kryteriów formalnych, warunków udziału w kooperatywie oraz zasad finansowania kosztów budowy wybranego mieszkania w Willi Kaskada.

Wniesienie udziału na koszty przygotowania projektu budowlanego oraz umowy kooperatywy.

Akceptacja projektu umowy kooperatywy i ustalenie terminu jej podpisania w formie aktu notarialnego. 

Objęcie udziałów przez Partnera publicznego (jeżeli udziałowcy zdecydują o powołaniu kooperatywy w formule PPP)

Podpisanie umowy na kupno udziału w prawach do działki.

Powołanie przedstawiciela kooperatywy i ustalenie zakresu jego pełnomocnictwa. 

Regulowanie należności za budowę, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy kooperatywy.

Końcowe rozliczenie należności za wybrane mieszkanie.
Zniesienie współwłasności, wyodrębnienie własności wybranego lokalu i założenie odrębnych ksiąg wieczystych