Droga do mieszkania w Willi Kaskada


1.
Przekazanie i potwierdzenie deklaracji o udziale w projekcie Willa Kaskada.

2. Zebranie zainteresowanych udziałem, zwołane przez inicjatora projektu po otrzymaniu niezbędnej liczby deklaracji, w celu:
– uzgodnienia akceptacji kryteriów formalnych dot. zasady udziału w kosztach budowy w zależności od położenia wybranego lokalu,
– wybór i przedstawiciela i upoważnienie go, do nawiązania kontaktu z partnerem publicznym.

3. Podpisanie umowy spółki z udziałem Partnera Publicznego, jaka gwaranta bezkonfliktowego przebiegu inwestycji. Partner publiczny w przypadku zaistnieniu okoliczności, gdy współpartner prywatny nie może kontynuować finansowania kosztów budowy lub zgłosi zamiar sprzedaży swoich udziałów, przejmie jego udział na warunkach pierwokupu, jeżeli nie obejmie go inny zainteresowany z listy rezerwowej.

4. Wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu przeprowadzenie pilotażu Bezkosztowego Programu Mieszkaniowego, jako formy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej(SIM).

5. Udzielenie spółce przez partnerów prywatnych pożyczek, na koszty kupna działki w kwocie, odpowiadającej 20% kosztów wybranego mieszkania. Pożyczka ta będzie jednocześnie spełniała formę, udziału własnego w przypadku finansowania kosztów budowy, czyli kupna mieszkania od swojej spółki.

6. Podpisanie przez spółkę umowy kupna-sprzedaży działki i ujawnienia w KW pożyczek, o których w p. 5.

7. Wybór i podpisanie umowy z inwestorem zastępczym i generalnym wykonawcą.

8. Podpisanie umowy kredytu hipotecznego w przypadku takiej formy realizowania projektu.

9. Regulowanie kosztów budowy zgodnie z harmonogramem oraz warunkami kredytu hipotecznego.

10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11. Zawarcie umowy kupna-sprzedaż wybranego z uwzględnieniem rozliczenia należności, obejmującej kwotę udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.

12. Założenie odrębnych ksiąg wieczystych lokali.