Prowadzenie bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi udziałem w kooperatywie.