Willa Kaskada – spółka mieszkaniowa z udziałem przyszłych właścicieli lokali, jako współinwestorów

Organizacja inwestycji w formie spółki mieszkaniowej, ma na celu obniżenie rynkowej ceny mieszkań w oczekiwanym standardzie, dzięki wyeliminowaniu kosztów i marży dewelopera lub ograniczeniu jego roli do zadań inwestora zastępczego.
W uproszczeniu jest to kooperatywa mieszkaniowa w formie spółki celowej, której udziałowcami, ale już niekoniecznie lokatorami, będą właściciele wybudowanych lokali, jako współinwestorzy.
W aktualnych realiach oznacza to, że w tej lokalizacji, gdzie mieszkania oferowane są w cenie od 22 000 zł do 30 000 zł za m2 powierzchni mieszkalnej, dla udziałowca Willi Kaskada cena nie powinna być wyższa aniżeli 14 000 zł za m2.

Do tego aby kilka osób kupiło działkę na współwłasność w określonych przez nich udziałach nie ma żadnych przeszkód formalnych. Jeżeli na tej działce postawiony zostanie budynek, będzie on współwłasnością właścicieli działki. Ponieważ będzie to własność niepodzielna, do czasu jej zniesienia, udział w niej będzie odzwierciedlał udział w spółce.
Zapewnia to nie tylko na stosowne ograniczenie odpowiedzialności za inwestycję osobistym majątkiem udziałowców. Także, albo przede wszystkim, pozwoli na ubieganie się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania od „swojej” spółki z zaliczeniem udziału w gruncie, jako wpłaty własnej, niezbędnej dla jego otrzymania.

Dla poprawienia bezpieczeństwa udziałowców, którymi mogą być obce i nieznane sobie osoby, przewiduje się powołanie spółki w formule PPP z udziałem Prezydenta Warszawy, jako partnera publicznego.
Po zakończeniu inwestycji, trzeba będzie tylko uzyskać standardowe zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz dokonać zniesienia współwłasności w formie aktu notarialnego lub przez wniesienia sprawy do sądu.