Willa Kaskada – spółka mieszkaniowa z udziałem przyszłych właścicieli lokali, jako współinwestorów

Organizacja inwestycji w formie spółki mieszkaniowej, ma na celu obniżenie rynkowej ceny mieszkań w oczekiwanym standardzie, dzięki wyeliminowaniu kosztów i marży dewelopera lub ograniczeniu jego roli do zadań inwestora zastępczego.
W uproszczeniu jest to kooperatywa mieszkaniowa w formie spółki celowej, której udziałowcami, ale już niekoniecznie lokatorami, będą właściciele wybudowanych lokali, jako współinwestorzy.
W aktualnych realiach oznacza to, że w tej lokalizacji, gdzie mieszkania oferowane są w cenie od 16000 zł do 22 000 zł za m2 powierzchni mieszkalnej lub więcej, dla udziałowca Willi Kaskada cena nie powinna być wyższa aniżeli 14000 zł za m2.

Do tego aby kilka osób kupiło działkę na współwłasność w określonych przez nich udziałach nie ma żadnych przeszkód formalnych. Jeżeli na tej działce postawiony zostanie budynek, będzie on współwłasnością właścicieli działki. Ponieważ jednak będzie to własność niepodzielna, do czasu jej zniesienia, udział w niej będzie odzwierciedlał udział w spółce.

Pozwoli to nie tylko na stosowne ograniczenie odpowiedzialności za inwestycję osobistym majątkiem udziałowców. Także, albo przede wszystkim, pozwoli na ubieganie się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania od „swojej” spółki z zaliczeniem udziału w gruncie, jako wpłaty własnej, niezbędnej dla jego otrzymania.

Po zakończeniu inwestycji, trzeba będzie tylko uzyskać standardowe zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz dokonać zniesienia współwłasności w formie aktu notarialnego lub przez wniesienia sprawy do sądu.