Willa Kaskada, jako inwestycja

Uwzględniając aktualne ceny nieruchomości i robocizny oraz założenia dotyczące standardu, w jakim ma być oddana Willa Kaskada, przyjęto, ze cena powierzchni mieszkalnej w tzw. stanie deweloperskim, nie przekroczy 7900 zł za 1 m2.
Obliczona wg tych założeń wartość kosztorysowa inwestycji, podzielona została na 625 udziałów, odpowiadających planowanej powierzchni mieszkań, po 7900 zł za udział, z czego do dyspozycji współinwestorów jest 298 udziałów, które odpowiadają 3 z 6 projektowanych lokali mieszkalnych.

Pozostałe 327 udziałów pozostaje w dyspozycji inwestora wiodącego (właściciela działki).

Niniejsza oferta jest zaproszeniem, do zawarcia umowy o inwestycji wspólnej, której warunki przedstawione poniżej, mogą podlegać negocjacji.

Ogólne złożenia dotyczące umowy z współinwestorem

W celu upowszechnienie projektu organizacji inwestycji, jako spółki mieszkaniowej przyjęto, że współinwestorem można zostać, obejmując w niej nawet 1 (jeden) udział o równowartości 7900 (siedem tysięcy dziewięćset) zł.

Przyjmując aktualne ceny mieszkań w tej lokalizacji i podobnym standardzie, inwestycja powinna przynieść dochód (zwrot) w wysokości 25 do 30%.

Współinwestor zainteresowany objęciem udziałów, odpowiadających prawom do jednego z lokali mieszkalnych, może zrealizować to w ramach umowy o inwestycji wspólnej z inwestorem wiodącym (właścicielem działki) lub przez (późniejsze) odkupienia udziałów – po cenach umownych – od innych współinwestorów.

Dopuszcza możliwość wycofania wniesionych udziałów lub ich części przed zamknięciem listy współinwestorów po cenie nominalnej, t.j. 7900 zł za 1 udział.

Współinwestorom zainteresowanym uzyskaniem zwrotu przed zakończeniem budowy, inwestor wiodący przedstawi ofertę, wykupu udziałów za cenę nominalną, powiększoną co najmniej o 1% za każdy miesiąc, licząc od daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.


Zainteresowanych udziałem w tym projekcie, prosimy o deklarację e-mailem na adres:
biuro@willakaskada.waw.pl
lub korzystając z formularza w menu KONTAKT
W odpowiedzi prześlemy warunki umowy.